Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT

  • Melayani DenganĀ  4 SĀ  ( Senyum, Salam, Sapa dan Santun )
  • Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Visi, Misi dan Standar Pelayanan Prima
  • Apabila Kami Tidak Menepati Maklumat Pelayanan ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku